Kvalitātes kontroleKontrolējam kvalitāti Ŕādos posmos:

ā€¢ drukai sagatavoto attēlu apstrāde;

ā€¢ maketa izgatavoÅ”ana;

ā€¢ krāsu dalÄ«Å”ana;

ā€¢ druka;

ā€¢ pēcdrukas apstrāde;

ā€¢ produkcijas iepakoÅ”ana;

ā€¢ produkcijas transportÄ“Å”ana.


Var pasÅ«tÄ«t veselu pakalpojumu kompleksu vai arÄ« vienu pozÄ«ciju. Jāņem vērā ā€“ konsultācijas ietver daudzas darbÄ«bas tādas kā


ā€¢ esoŔās situācijas vērtējums (nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā ā€“ laboratoriskie izmeklējumi un citi izpētes pasākumi);

ā€¢ rekomendāciju izstrāde (nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā ā€“ tehnoloÄ£iskie apraksti, klimata parametru apraksti, aprÄ«kojuma specifisko Ä«paŔību apraksti, specifisko tehnoloÄ£iskās ķēdes posmu precÄ«zas ievēroÅ”anas apraksti, utt.);

ā€¢ personāla kvalifikācijas noteikÅ”ana un apmācÄ«ba;

ā€¢ projekta bÅ«tÄ«bas izskaidroÅ”ana personālam;

ā€¢ rekomendāciju izpildes kvalitātes kontrole.


Jāņem vērā, ka nepietiekama personāla kvalifikācija un/vai tikai daļēja rekomendāciju izpilde var nelabvēlīgi ietekmēt projekta rezultātus.


Ar katru no klientiem, kuriem sniedzam konsultācijas tiek noslēgts lÄ«gums par konfidencialitātes saglabāŔanu.


PiesaistÄ«tie konsultanti arÄ« tiek brÄ«dināti par to, ka nevienam nav jāzina kādas tieÅ”i vēlmes tas ir izteicis.


Ir situācijas, kurās mēs pārstāvam klientus attiecÄ«bās ar treÅ”o personu, bet tas arÄ« tiek darÄ«ts pēc iepriekŔējās saskaņoÅ”anas.