KonsultācijasStrīdu situāciju gadijumā, pirmām kārtām, iesakam iepazīties ar Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācijas apstiprinātiem Poligrāfiskās produkcijas piegādes pamatnoteikumiem.


Tehnoloģiskās

• jaunu produktu piedāvājuma ieviešana ražošanas plūsmā;

• jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešana;

• jaunu ražošanas iekārtu izvēle;


Tehniskās

• pirsdrukas sagatavošanas iekārtu iestatīšana;

• profailu izgatavošana un ieviešana monitoriem, printeriem (arī platiem), skaneriem, digitālajām fotokamerām, iespiedmašīnām;

• rekomendācijas programmu nodrošinājuma izvēlei;

• drukas un pēcasptrādes iekārtu darba režīmu pārbaude, rekomendāciju izstrāde;

• telpu un aprīkojuma klimata parametru noteikšana un rekomendāciju izstrāde;


Var pasūtīt veselu pakalpojumu kompleksu vai arī vienu pozīciju. Jāņem vērā – konsultācijas ietver daudzas darbības tādas kā


• esošās situācijas vērtējums (nepieciešamības gadījumā – laboratoriskie izmeklējumi un citi izpētes pasākumi);

• rekomendāciju izstrāde (nepieciešamības gadījumā – tehnoloģiskie apraksti, klimata parametru apraksti, aprīkojuma specifisko īpašību apraksti, specifisko tehnoloģiskās ķēdes posmu precīzas ievērošanas apraksti, utt.);

• personāla kvalifikācijas noteikšana un apmācība;

• projekta būtības izskaidrošana personālam;

• rekomendāciju izpildes kvalitātes kontrole.


Jāņem vērā, ka nepietiekama personāla kvalifikācija un/vai tikai daļēja rekomendāciju izpilde var nelabvēlīgi ietekmēt projekta rezultātus.


Parasti, visgrūtāk pārvarāms trūkums ir cilvēciskais faktors.


Galvenais mūsu uzdevums – celt poligrāfijas pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc visi darbi tiek vērsti tieši uz to.


PP pasūtītājiem mēs izskaidrosim, kas ir jāņem vērā, lai produkcija atbilstu pielietojumam. No pielietojuma specifikas izriet drukas veids, materiāls, uz kura tiks veikta druka, izvēlētās krāsas un pēcdrukas apstrādes specifika. No tā, kā tiks izmantota produkcija, ir atkarīgs iepakošanas un piegādes veids. Ir jāņem vērā produkcijas uzglabāšanas laiks un apstākļi. Katrā ražošanas posmā (sākot ar dizaina izstrādi) ir ļoti daudz specifisku nianšu, katra no kurām būtiski ietekmē gala produkta kvalitāti.


PP veidotājiem jāņem vērā visi gala produkta izgatavošanas un pielietošanas specifikas sīkumi un jāspēj pamatot pasūtītājam produkta izskata un izpildījuma ierobežojumus. Šie ierobežojumi arī jāzina. Tāpēc mēs piedāvājam izskaidrot katra konkrētā produkcijas veida ražošanas specifiku un ierobežojumus, pārbaudīt sagatavošanas kvalitāti? sniegt slēdzienu par izdarītām neprecizitātēm un rekomendācijas par to, kā tās ir iespējams labot vai pēc saskaņošanas izlabot saviem spēkiem. Praktiski, tā ir kvalitātes kontrole pirms produkcijas ražošanas uzsākšanas. Kā rāda pieredze, daudz drošāk ir veikt kontroli pirms drukas, nekā labot produktu jau ražošanas laikā vai atdot klientam nekvalitatīvu produkciju pa puscenu un censties nevienam par to nestāstīt.