Kolorimetriskā krāsu reproducēšanas iekārtu iestatīšanaMonitoru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena monitora kalibrēšana un profila faila izgatavošana;

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi: problēmas attiecībās ar tipogrāfijām, krāsu paraugu katalogu izmantošana, ekrāna un drukas krāsu parauga izgatavošana utt.  

Cena

40-50 euro+PVN
Skeneru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena skenera kalibrēšana un profila faila izgatavošana

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi, krāsu profila failu izmantošanu un citiem, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

40 euro+PVN


Ir arī tādi skeneri, kurus nav vērts iestatīt. Lai precizētu vai ir iespējams iestatīt konkrēto sistēmu, ir nepieciešams zināt skenera modeļa un skenera vadības programmas nosaukumus.


Digitālo fotokameru kolorimetriskā iestatīšana

(ir nepieciešams apmācīt operatoru un nodrošināt viņam pieeju testa mērķim Xrite Digital ColorChecker SG Card)

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• vienas digitālās fotokameras kalibrēšana un profila faila izgatavošana

• darbam ar fotoattēliem paredzētā programmu nodrošinājuma, kas atbalsta krāsu profila failu izmantošanu un Adobe Photoshop iestatīšana uz viena datora.

• atbildes uz jautājumiem par krāsu profila failu izmantošanu, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

140 euro+PVN


Ir arī tādas digitālās fotokameras, kuras nav vērts iestatīt. Lai precizētu vai ir iespējams iestatīt konkrēto sistēmu, ir nepiecišams zināt digitālās fotokameras modeļa nosaukumu.


Tintes/lāzera printeru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena profila faila izgatavošana lāzera vai tintes printerim

• printera izdruku atbilstības ISO 12647-7 standarta prasībām instrumentālā kontrole.

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

125 euro+PVN


Ir arī tādi printeri, kurus nav vērts iestatīt. Lai precizētu vai ir iespējams iestatīt konkrēto sistēmu, ir nepiecišams zināt printera modeļa nosaukumu.


Tintes printeru kolorimetriskā iestatīšana un paraugnovilkumu procesu organizēšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena profila faila izgatavošana tintes printerim un viena monitora kalibrēšana un profila faila izgatavošana.

• printera izdruku atbilstības ISO 12647-7 standarta prasībām instrumentālā kontrole.

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi: problēmas attiecībās ar tipogrāfijām, krāsu paraugu katalogu izmantošana, ekrāna un drukas krāsu parauga izgatavošana utt.

Cena

140 euro+PVN


Ir arī tādi printeri, kurus nav vērts iestatīt. Lai precizētu vai ir iespējams iestatīt konkrēto sistēmu, ir nepiecišams zināt printera modeļu nosaukumu.


Solventa printeru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• trīs krāsu profila failu izgatavošana vienam printerim (drukai uz dažādiem materiāliem vai dažādos darba režīmos)

• atbildes uz visiem jautājumiem par krāsu pārraidi: problēmas komunikācijā ar pasūtītājiem, attēlu sagatavošana drukai utt..


Cena

140-200 euro+PVN


Ir arī tādi printeri kurus nav vērts iestatīt. Lai precizētu vai ir iespējams iestatīt konkrēto sistēmu, ir nepiecišams zināt printera modeļa nosaukumu.


Foto (mini) labu kolorimetriskā iestatīšana

(nepieciešams apmācīt operatoru un nodrošināt, lai viņa rīcībā būtu spektrometriskais aprīkojums Xrite Eye-One Design)

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• foto (mini) laba kalibrēšana un profila faila izgatavošana

• darbam ar fotoattēliem paredzētā programmu nodrošinājuma, kas atbalsta krāsu profila failu izmantošanu un Adobe Photoshop iestatīšana uz viena datora.

• atbildes uz visiem jautājumiem par profila failu izmantošanu, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

140-200 euro+PVN
Poligrāfijas procesu kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• monitoru kalibrēšana un profila failu izgatavošana

• programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• RIP un plašu procesa iestatīšana

• Drukas procesa linearizācija

• Novilkumu kvalitātes atbilstības ISO 12647-7 standartam instrumentālā kontrole.

• Atbildes uz visiem jautājumem par krāsu pārraidi: krāsu profila failu un krāsu paraugu katalogu izmantošana, ekrāna un drukas krāsu parauga izgatavošana utt.  


Cena


Līgumcena.


Tiek noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Obligāts līguma nosacījums: priekšapmaksa, kas sastāda pusi no plānoto darbu apmaksas summas.

© SIA “Poligrāfijas tehnoloģiju konsultācijas”.