Vienas dienas kursiVienas dienas kursi

 Kursu pasniedz:

Tiks izskatīti šādi jautājumi:


Aleksandrs Rudenko,

IK „Printing technology consulting”. Pirmsdrukas sagatavošanas speciālists.

Pasniegšanas valoda:

Krievu. Nodarbībā izmantojamie materiāli tiek izsniegti krievu valodā.

1. kas ir krāsa?

2. krāsu izjūtu mērījumu veikšana. Krāsu koordināšu sistēmas;

3. krāsu izjūtu reproducēšana. Krāsu modeļi RGB, CMY un CMYK;

4. krāsu koordināšu noteikšana konkrētu krāsu reproducējošo iekārtu aparātu datiem. Iekārtas profils;

5. iekārtu krāsu aptvere. Ārpus krāsu reproducēšanas iekārtas krāsu telpas toņu aizstāšana;

6. Abstraktās krāsu reproducēšanas iekārtas: Adobe RGB, Apple RGB, sRGB, Euroscale, SWOP un citas;

7. CMS darbības mehānisms;

• digitālā attēla iegūšana;

• ekrāna (starp-) vizualizācija;

• pavairošana;

8. printera un ekrāna krāsu paraugs;

9. grafisko redaktoru CMS iestatījumi;

10. atbildes uz apmeklētāju jautājumiem


Vienas dienas kursiKursu pasniedz:

Tiks izskatīti šādi jautājumi:


Aleksandrs Rudenko,

IK „Printing technology consulting”. Pirmsdrukas sagatavošanas speciālists.

Pasniegšanas valoda

Krievu. Nodarbībā izmantojamie materiāli tiek izsniegti krievu valodā.

1. Kā uz monitora ekrāna var „apskatīt” vēlamo krāsu. Tipisko kļūdu apskats.

2. Kā par vēlamo krāsu „paziņot” iespiedējam.

3. Kāds ir krāsas „ceļš” „no ekrāna” līdz drukai.

4. Kādu tehnisko iemeslu dēļ iespiedējs nevarēs „izpildīt” jūsu vēlmes.

5. Prasmīga workflow (darba plūsmas) organizēšana

6. Atbildes uz auditorijas jautājumiem


Vienas dienas kursiKursu pasniedz:

Tiks izskatīti šādi jautājumi:


Aleksandrs Rudenko,

IK „Printing technology consulting”. Pirmsdrukas sagatavošanas speciālists.

Pasniegšanas valoda

Krievu. Nodarbībā izmantojamie materiāli tiek izsniegti krievu valodā.

1. kļūdu apraksts un sadalījums pēc primsdrukas sagatavošanas posmiem;

• nekvalitatīva attēlu apstrāde;

• nekvalitatīva svītru un likņu objektu apstrāde;

• nekvalitatīva overprint un trapping informācijas iestatīšana;

• nekvalitatīvs izklājums;

• nekvalitatīvs krāsu dalījums;

• lineatūrai neatbilstošas izšķirtspējas izvēle;

• apdrukājamajam materiālam un drukas veidam neatbilstošas lineatūras izvēle.

2. pirmsdrukas sagatavošanas kvalitātes pārbaudes iespējas;3. rīcība situācijā, ja kļūdas ir pamanītas:

• filmu montāžas posmā;

• drukas pierīkošanas posmā;

• drukas posmā.

4. kļūdu labošanas varianti;

5. kvalitātes kontrole katrā ražošanas posmā (rīcības variantu plānošana – kurš par ko atbild, kuru informē);

6. atbildes uz apmeklētāju jautājumiem


Vienas dienas kursiKursu pasniedz:

Tiks izskatīti šādi jautājumi:


Aleksandrs Rudenko,

IK „Printing technology consulting”. Pirmsdrukas sagatavošanas speciālists.

Pasniegšanas valoda

Krievu. Nodarbībā izmantojamie materiāli tiek izsniegti krievu valodā.

1. kas ir digitālais paraugnovilkums;

2. printera un programmu nodrošinājuma izvēle;

3. tintes un papīra izvēle;

4. esošā aprīkojuma izmantošanas optimizācija;

5. nosacījumi ticamā rezultāta saņemšanai;

6. maketēšanā un krāsu dalīšanā izmantojamo pilnkrāsu attēlu veidi, formāti;

7. maketēšanas, attēlu un vektoru objektu apstrādes programmas, to saderība;

8. krāsu dalīšanai izmantojamais programmu nodrošinājums, tā specifika;

9. drukai labvēlīgo izklājumu veidošanas pamati;

10. bieži sastopamās neprecizitātes attēlu apstrādes un krāsu dalīšanas posmos;

11. atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.


Vienas dienas kursiKursu pasniedz:

Tiks izskatīti šādi jautājumi:


Aleksandrs Rudenko,

IK „Printing technology consulting”. Pirmsdrukas sagatavošanas speciālists.

Pasniegšanas valoda

Krievu. Nodarbībā izmantojamie materiāli tiek izsniegti krievu valodā.

1. „vienkāršotā” densitometriskā kontrole kvalitātes nodrošināšanai;

2. no kā ir atkarīgi krāsu toņi, drukājot uz iespiedmašīnas;

3. atpazīstamo krāsu (zāle, debesis, ādas krāsa) reproducēšana;

4. pirmsdrukas sagatavošana izvadam uz dažādām drukas iekārtām (printeris, iespiedmašīna, liela formāta digitālās drukas iekārta);

5. krāsu dalīšanai izmantojamais programmu nodrošinājums un tā specifika;

6. bieži sastopamās neprecizitātes attēlu apstrādes un krāsu dalīšanas posmos;

7. atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.


Vienas dienas kursiKursu pasniedz:

Tiks izskatīti šādi jautājumi:


Aleksandrs Rudenko,

IK „Printing technology consulting”. Pirmsdrukas sagatavošanas speciālists.

Pasniegšanas valoda

Krievu. Nodarbībā izmantojamie materiāli tiek izsniegti krievu valodā.

1. Standarta pamats  â€“ balansa prioritāte

2. „Pelēkā balanss” drukas posmā;

3. „Pelēkā balanss” pirmsdrukas sagatavošanas posmā.

4. „Smuka druka” ar tehnoloģisko normu ievērošanu;

5. Kāpēc ar krāsu korekciju nedrīkst nodarboties drukas posmā;

6. Euroscale krāsu dalīšanas iestatījumi Photoshop programmā neatbilst ISO 12647 standartam

7. atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.