PP ražotājiemMēs visi tiecamies uz pilnību. Maza tipogrāfija attīstas, kļūst lielāka vai arī paliek maza, bet tās darbība kļūst kvalificētāka, racionālāka, līdz ar to arī drošāka. Vidējās vai lielās tipogrāfijas saimniekam vēl grūtāk sekot līdzi sava uzņēmuma racionālai darbībai un ir svarīga ne tikai kvalificēta ekonomista darbība, bet arī kvalificēta ražošanas speciālista, administratora palīdzība darbības kontroles veikšanai.


Klientam patīkami būt pārliecinātam par to, ka viņa pasūtījums izskatīsies līdzīgi apstiprinātajam paraugam, tiks izpildīts saskaņotajos termiņos un atbilstošā kvalitātē. Tāpēc arī ir būtiski nepārtraukti pilnveidot savu uzņēmumu, sekot līdzi personāla kvalifikācijai, ražošanas iekārtu tehniskajai kārtībai, produkcijas kvalitātes stabilitātei.


Ja ir ieplānots paplašināt piedāvājuma klāstu, bet ir vēlēšanās izdarīt to racionālāk, arī ir vērts piesaistīt ekspertus, kuri palīdzēs izvēlēties atbilstošas iekārtas un materiālus, pareizi izvietot aprīkojumu telpās, izstrādāt ražošanas plūsmu, sagatavot kadrus.


Mēs piedāvājam gan gabaldarbu izpildi, gan pastāvīgu apkalpošanu. Šeit jūs varat iepazīties ar standarta pakalpojumu sarakstu, bet katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli un iespējams veikt arī sarakstā neiekļautās darbības.


Poligrāfijas produkcijas ražotājiem mēs piedāvājam kvalitātes kontroli pirms ražošanas uzsākšanas un sarežģītu pasūtījumu ražošanas plūsmas kontroli. Bet tā ir tikai ļoti maza daļa no piedāvājuma.


Ražošanas uzņēmumiem mēs piedāvājam:

• rekomendāciju sniegšanu administratīvā, tehniskā un tehnoloģiskā sakārtošanā, uzlabošanā, pilnveidošanā;

• sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu poligrāfijas procesu vidējā līmeņa vadītājiem;

• kvalifikācijas noteikšanu un kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus

- pirmsdrukas sagatavošanas speciālistiem;

- iespiedējiem;

- drukas iecirkņa darbiniekiem;

- pēcapstrādes iecirkņa darbiniekiem;

- tehnologiem;

- maiņas meistariem, vadītājiem;


visiem citiem ražošanas procesā iesaistītiem darbiniekiem mēs varam arī piedāvāt apmācību pēc standarta programmas.


Standarta pakalpojumu saraksts:

• maketu sagatavošana atbilstoši tehnoloģijai;

• kvalitatīva krāsu dalīšana;

• datu ievada un izvada iekārtu kalibrēšana un profilu izgatavošana;

• rekomendācijas materiālu un iekārtu izvēlei;

• drukas un pēcdrukas procesu saskaņošana;

• esošo tehnoloģiju pilnveidošana;

• jaunu tehnoloģiju ieviešana;

• visu procesu atbilstības saskaņošana uzdevuma realizēšanai;

• kvalitātes kontrole visos projekta realizācijas posmos;

• konsultācijas, plānu izstrāde un realizācijas kontrole jaunu tehnoloģiju ieviešanai un jaunu iekārtu iepirkšanai;

• tehnoloģiskās, uzskaites, kvalitātes kontroles un citas specifiskas dokumentācijas izstrāde un ieviešana;

• semināru rīkošana pēc pieprasījuma ar vietējo un ārzemju speciālistu piesaisti;

• statistikas datu uzkrāšana;

• strīdus situāciju analīze.


Standarta programmā:

• poligrāfijas produkcijas veidu apraksts;

• kvalitātes noteikšanas kritēriji;

• poligrāfijā pastāvošo mērīšanas vienību apraksts;

• drukas veidu apraksts;

• materiālu pirsmdrukas sagatavošanas veidu un specifikas apraksts;

• produkcijas pēcdrukas apstrāde veidu un specifikas apraksts;

• pusfabrikātu un gatavās produkcijas uzglabāšanas specifikas apraksts;

• pusfabrikātu un gatavās produkcijas transportēšanas specifikas apraksts;

• poligrāfijā apdrukājamo materiālu veidu apraksts;

• poligrāfijā izmantojamo materiālu apraksts;

• poligrāfijas procesu plānošana;

• cenu piedāvājumu sastādīšanas darbs;

• klienta apkalpošanas darba specifika.