Kolorimetriskā krāsu reproducēšanas iekārtu iestatīšanaMonitoru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena monitora kalibrēšana un profila faila izgatavošana;

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi: problēmas attiecībās ar tipogrāfijām, krāsu paraugu katalogu izmantošana, ekrāna un drukas krāsu parauga izgatavošana utt.  

Cena

Notebook -

25 euro+PVN:

Mājai vai birojam -

40 euro+PVN:

Profesionālais -

50 euro+PVN:Skeneru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena skenera kalibrēšana un profila faila izgatavošana

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi, krāsu profila failu izmantošanu un citiem, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

40 euro+PVN:
Digitālo fotokameru kolorimetriskā iestatīšana

(ir nepieciešams apmācīt operatoru un nodrošināt viņam pieeju testa mērķim Xrite Digital ColorChecker SG Card)

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• vienas digitālās fotokameras kalibrēšana un profila faila izgatavošana

• darbam ar fotoattēliem paredzētā programmu nodrošinājuma, kas atbalsta krāsu profila failu izmantošanu un Adobe Photoshop iestatīšana uz viena datora.

• atbildes uz jautājumiem par krāsu profila failu izmantošanu, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

140 euro+PVN:
Tintes/lāzera printeru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena profila faila izgatavošana lāzera vai tintes printerim

• printera izdruku atbilstības ISO 12647-7 standarta prasībām instrumentālā kontrole.

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

115 euro+PVN:
Tintes printeru kolorimetriskā iestatīšana un paraugnovilkumu procesu organizēšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• viena profila faila izgatavošana tintes printerim un viena monitora kalibrēšana un profila faila izgatavošana.

• printera izdruku atbilstības ISO 12647-7 standarta prasībām instrumentālā kontrole.

• vienas darba vietas programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• atbildes uz jautājumiem par krāsu pārraidi: problēmas attiecībās ar tipogrāfijām, krāsu paraugu katalogu izmantošana, ekrāna un drukas krāsu parauga izgatavošana utt.

Cena

115 euro+PVN:
Solventa printeru kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• trīs krāsu profila failu izgatavošana vienam printerim (drukai uz dažādiem materiāliem vai dažādos darba režīmos)

• atbildes uz visiem jautājumiem par krāsu pārraidi: problēmas komunikācijā ar pasūtītājiem, attēlu sagatavošana drukai utt..


Cena

140 euro+PVN:
Foto (mini) labu kolorimetriskā iestatīšana

(nepieciešams apmācīt operatoru un nodrošināt, lai viņa rīcībā būtu spektrometriskais aprīkojums Xrite Eye-One Design)

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• foto (mini) laba kalibrēšana un profila faila izgatavošana

• darbam ar fotoattēliem paredzētā programmu nodrošinājuma, kas atbalsta krāsu profila failu izmantošanu un Adobe Photoshop iestatīšana uz viena datora.

• atbildes uz visiem jautājumiem par profila failu izmantošanu, kurus paspēsiet uzdot sistēmas iestatīšanas laikā.

Cena

140 euro+PVN:
Poligrāfijas procesu kolorimetriskā iestatīšana

Pakalpojumu komplektā ietilpst:

• monitoru kalibrēšana un profila failu izgatavošana

• programmu nodrošinājuma iestatīšana (Photoshop, Illustrator, Acrobat, CorelDraw, …).

• RIP un plašu procesa iestatīšana

• Drukas procesa linearizācija

• Novilkumu kvalitātes atbilstības ISO 12647-7 standartam instrumentālā kontrole.

• Atbildes uz visiem jautājumem par krāsu pārraidi: krāsu profila failu un krāsu paraugu katalogu izmantošana, ekrāna un drukas krāsu parauga izgatavošana utt.  


Cena


Līgumcena.


Tiek noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Obligāts līguma nosacījums: priekšapmaksa, kas sastāda pusi no plānoto darbu apmaksas summas.

© SIA “Poligrāfijas tehnoloģiju konsultācijas”.